הן בעונותינו מן היום ההוא נתיאשו אחינו מן הגאולה והרוח החדשה נהפכה לרוח עועים ותעתועים, והסיחו דעתם לדבר אחר, מתיקון העולם לתיקון התורה

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 674. מנחם ציון]:

הן בעונותינו מן היום ההוא נתיאשו אחינו מן הגאולה והרוח החדשה נהפכה לרוח עועים ותעתועים, והסיחו דעתם לדבר אחר, מתיקון העולם לתיקון התורה, ושנת תר"ד נפל משמים הלל בין שחר[1], והתאספו הרבנים בברוינשוואייג והולידו אל הרעפ'ורם ושם נאמרו הדברים הרעים אך שקר נחלו אבותינו[2] ואין להם משיח לישראל, והגאולה היא שנהיה כגוים להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 675-677. מנחם ציון]:

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל, חולי אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת האחוה ואהבת ארץ קברת אבותינו, כמ"ש[1]: אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני, ישוב הארץ ירפא את חולי הרוח עועים ותעתועים להמשיך לקרוא